BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji

2015-11-26 13:23 - Dodanie nowej wiadomości: Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji

2015-11-26 13:57 - Edycja wiadomości Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji

2015-11-26 13:58 - Edycja wiadomości Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji

2015-12-02 08:00 - Edycja wiadomości Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji

2015-12-02 08:31 - Edycja wiadomości Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji

2015-12-03 09:33 - Edycja wiadomości Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji

Przejdź do wiadomości