BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku

2015-01-08 14:12 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr III/15/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015”.

Przejdź do wiadomości