BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała IV/19/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku

2015-01-26 11:29 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 3/9/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2015 r.

2015-01-28 11:09 - Edycja wiadomości Uchwała z dnia w sprawie:

2015-03-02 10:18 - Edycja wiadomości Uchwała IV/19/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie: najmu nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Przejdź do wiadomości