BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 3/9/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku

2015-01-28 11:01 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 3/9/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2015 r.

Przejdź do wiadomości