BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 3/11/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku

2015-01-28 11:06 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 3/11/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie: planów finansowych zadań na 2015 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.

2015-01-28 11:07 - Edycja wiadomości Uchwała Nr 3/11/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie: planów finansowych zadań na 2015 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.

Przejdź do wiadomości