BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 30/98/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 listopada 2015 roku

2015-11-26 13:27 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 30/97/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

2015-11-26 13:29 - Edycja wiadomości Uchwała Nr 30/98/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

2015-12-02 09:14 - Edycja wiadomości Uchwała Nr 30/98/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Przejdź do wiadomości