BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 31/102/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 02 grudnia 2015 roku

2015-12-03 12:48 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 31/102/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 02 grudnia 2015 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Przejdź do wiadomości