BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 32/105/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 grudnia 2015 roku

2015-12-22 15:05 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 32/105/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w roku 2016 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Przejdź do wiadomości