BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 47/2015 Starosty Łomżyńskiego z dnia 27 listopada 2015 roku

2015-12-31 09:25 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 47/2015 Starosty Łomżyńskiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: powołania komisji do wyłonienia wykonawcy opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku.

Przejdź do wiadomości