BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 48/2015 Starosty Łomżyńskiego z dnia 01 grudnia 2015 roku

2015-12-31 09:32 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 48/2015 Starosty Łomżyńskiego z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie: upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży do wystawiania i podpisywania faktur VAT, faktur i not korygujących VAT.

Przejdź do wiadomości