BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 44/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 17 października 2016 roku

2016-10-24 14:45 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 44/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 17 października 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w Łomży

Przejdź do wiadomości