BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 46/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 listopada 2016 roku

2016-12-06 12:32 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 46/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Powiecie Łomżyńskim i jego jednostkach organizacyjnych

2016-12-06 12:33 - Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 46/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Powiecie Łomżyńskim i jego jednostkach organizacyjnych

2017-04-05 14:23 - Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 46/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Powiecie Łomżyńskim i jego jednostkach organizacyjnych

Przejdź do wiadomości