BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 47/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 25 listopada 2016 roku

2016-12-07 09:10 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 47/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: powołania Komisji do wyrażenia opinii w przedmiocie Projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego

Przejdź do wiadomości