BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 48/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 28 listopada 2016 roku

2016-12-23 09:42 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 48/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przejdź do wiadomości