BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 56/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 23 listopada 2016 roku

2016-12-23 10:29 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 56/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łomży

Przejdź do wiadomości