BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXI/114/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku

2016-12-23 12:12 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXI/114/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przejdź do wiadomości