BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 59/206/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku

2016-12-23 12:26 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 58/206/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.

2017-01-10 16:38 - Edycja wiadomości Uchwała Nr 59/206/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.

Przejdź do wiadomości