BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 59/208/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku

2016-12-28 15:53 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 58/208/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie: zmieniająca Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2O14-2020 oraz powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru partnera.

2017-01-10 16:38 - Edycja wiadomości Uchwała Nr 59/208/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie: zmieniająca Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2O14-2020 oraz powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru partnera.

Przejdź do wiadomości