BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 33/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2017 roku

2017-09-12 08:47 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 33/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie: powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji

Przejdź do wiadomości