BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 81/286/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 października 2017 roku

2017-10-20 13:58 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 81/286/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 października 2017 roku w sprawie: upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektów ,, Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. RPO” i ,, Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na latach 2014-2020.

2017-10-20 14:03 - Edycja wiadomości Uchwała Nr 81/286/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 października 2017 roku w sprawie: upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektów ,, Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. RPO” i ,, Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na latach 2014-2020.

Przejdź do wiadomości