BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 81/290/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 października 2017 roku

2017-10-20 14:12 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 81/290/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 października 2017 roku w sprawie: skierowania do konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”.

Przejdź do wiadomości