BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 39/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 września 2017 roku

2017-11-02 15:21 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 39/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 września 2017 roku w sprawie: powołania Kapituły Konkursu ds. przeprowadzenia konkursu i wyłonienia laureatów Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu.

2017-11-03 14:41 - Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 39/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 września 2017 roku w sprawie: powołania Kapituły Konkursu ds. przeprowadzenia konkursu i wyłonienia laureatów Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu.

Przejdź do wiadomości