BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXIX/158/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2017 roku

2018-01-17 08:05 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXI/161/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”.

2018-01-17 08:06 - Edycja wiadomości Uchwała Nr XXIX/158/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”.

Przejdź do wiadomości