BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 92/326/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku

2018-01-24 08:38 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 92/326/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2018-01-24 08:54 - Edycja wiadomości Uchwała Nr 92/326/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Przejdź do wiadomości