BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku

2018-03-02 08:24 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie: w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2018 roku

Przejdź do wiadomości