BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-11-18 10:34 - Dodanie nowej wiadomości: Dzielnicowy Rejonu VIII

2003-11-18 10:42 - Edycja wiadomości Dzielnicowy Rejonu VIII

2008-05-14 07:48 - Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy Rewiru Nr 1, Rejon III

Przejdź do wiadomości