BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-11-18 10:49 - Dodanie nowej wiadomości: Dzielnicowy Rejonu VIIIG

2008-05-14 07:49 - Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy Rewiru Nr 2, Rejon XIV

Przejdź do wiadomości