BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-11-18 10:55 - Dodanie nowej wiadomości: Dzielnicowy Rejonu VII

2008-05-14 07:48 - Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy Rewiru Nr 1, Rejon VI

Przejdź do wiadomości