BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 6/24/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

2019-01-25 14:01 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 6/24/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2019-02-05 10:38 - Edycja wiadomości Uchwała Nr 6/24/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Przejdź do wiadomości