BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-11-18 11:38 - Dodanie nowej wiadomości: Dzielnicowy Rejonu XIV

2008-05-14 07:51 - Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy Rewir Nr 2, Rejon XIII

Przejdź do wiadomości