BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-11-18 11:47 - Dodanie nowej wiadomości: Dzielnicowy Rejonu II

2008-05-14 07:46 - Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy Rewiru Nr 1, Rejon VII

Przejdź do wiadomości