BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-11-18 12:19 - Dodanie nowej wiadomości: Dzielnicowy Rejonu III

2003-11-18 14:49 - Edycja wiadomości Dzielnicowy Rejonu III

2008-05-14 07:46 - Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy Rewiru Nr 1, Rejon I

Przejdź do wiadomości