BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 12/48/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 marca 2019 roku

2019-04-10 12:25 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 12/48/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań na 2019 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego

Przejdź do wiadomości