BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-11-18 12:31 - Dodanie nowej wiadomości: Dzielnicowy Rejonu VI

2008-05-14 07:47 - Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy Rewiru Nr 1, Rejon IV

Przejdź do wiadomości