BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-11-20 07:35 - Dodanie nowej wiadomości: Dzielnicowy Rejonu XI

2008-05-14 07:50 - Skasowanie wiadomości o tytule: Dzielnicowy Rewir Nr 2, Rejon X

Przejdź do wiadomości