BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 19/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 16 maja 2019 roku

2019-07-05 13:45 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 19/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie: organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie powiatu łomżyńskiego w stanach gotowości obronnej państwa

Przejdź do wiadomości