BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 maja 2019 roku

2019-07-05 14:09 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia w sprawie:

Przejdź do wiadomości