BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 19/86/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku

2019-07-08 14:43 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 19/83/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: przyjęcia umowy z POLAQUA Sp. z o.o., ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno – Wykonawcą budowy drogi ekspresowej S61 w zakresie trasy przejazdu transportu ciężkiego materiałów i sprzętu na potrzeby budowy ww. drogi drogą powiatową nr 1946B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 677 do granicy pasa drogowego przewidzianego pod budowę drogi ekspresowej S61

Przejdź do wiadomości