BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 19/87/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku

2019-07-08 14:48 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 19/87/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wydania opinii w związku z rozpoczęciem procedury o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1956B Leopoldowo – Łuby Kiertany – Łuby Kurki gm. Miastkowo w lokalizacji km 0+000 – 2 + 365,32 pow. Łomżyński, woj. Podlaskie

Przejdź do wiadomości