BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 24/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 lipca 2019 roku

2019-07-09 12:57 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 24/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim”.

Przejdź do wiadomości