BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 21/92/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 lipca 2019 roku

2019-08-14 14:56 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 21/92/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B dr. 667 – Sierzputy M. – Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odc. Stacja Śniadowo – Stare Duchny w lokalizacji 1+825,00 – 2+ 731,46”

Przejdź do wiadomości