BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 22/96/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 lipca 2019 roku

2019-08-14 16:05 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 22/96/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym ,,Lasy Państwowe” Nadleśnictwem Łomża, ul. Nowogrodzka 60,18-400 Łomża, w sprawie uprzątnięcia drzewostanu w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na ,,Przebudowie i rozbudowie obiektu mostowego JNI01028662 w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe”, gm. Piątnica i gm. Jedwabne pow. łomżyński, woj. Podlaskie”, zgodnie z Decyzją Starosty Łomżyńskiego Nr 1/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. (Znak ROŚB.6740.2.10.2018).

Przejdź do wiadomości