BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku

2021-05-26 14:16 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych   w STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁOMŻY,o wartości nie przekraczającej  130 000,00  złotych

2021-05-26 14:18 - Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych    w STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁOMŻY, o wartości nie przekraczającej  130 000,00  złotych

2021-05-26 14:19 - Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych    w STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁOMŻY, o wartości nie przekraczającej  130 000,00  złotych

Przejdź do wiadomości