BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony na: Remont drogi powiatowej Nr 1919B na odc. Orlikowo - Olszewo Góra o dł. ok. 990m- wykonanie poboczy jednostronnych i oczyszczenie rowu po jednej stronie w/w drogi

2015-07-02 12:14 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na: Remont drogi powiatowej Nr 1919B na odc. Orlikowo - Olszewo Góra o dł. ok. 990m- wykonanie poboczy jednostronnych i oczyszczenie rowu po jednej stronie w/w drogi

Przejdź do wiadomości