BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2015-07-28 08:53 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr III/16/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z 29 grudnia 2014 roku

2020-02-26 15:22 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr III/16/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z 29 grudnia 2014 roku

Przejdź do wiadomości