BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o składzie Powiatowej Komisji do Spraw Referendum w Łomży, siedzibie i pełnionym dyżurze

2016-12-28 15:52 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o składzie Powiatowej Komisji do Spraw Referendum w Łomży, siedzibie i pełnionym dyżurze

Przejdź do wiadomości