BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Protokół nr XXVIII/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

2017-12-05 09:49 - Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXVIII/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Przejdź do wiadomości