BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego (art. 40.ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

2018-01-11 11:05 - Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego (art. 40.ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Przejdź do wiadomości