BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej

2018-01-15 18:18 - Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej

2018-02-01 12:22 - Edycja wiadomości Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej

2018-02-11 18:22 - Edycja wiadomości Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej

2018-02-11 18:25 - Edycja wiadomości Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej

2018-02-28 12:18 - Edycja wiadomości Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Przejdź do wiadomości