BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Cyfryzacja powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Łomży”

2018-01-19 08:48 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Cyfryzacja powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Łomży”

2018-01-19 09:08 - Edycja wiadomości Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Cyfryzacja powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Łomży”

Przejdź do wiadomości